Про українську службу Про Міжнародне радіо Китаю Наші контакти
VI:Національний склад і релігії

Національна економіка Китаю

Міжнародне радіо Китаю

       У міру швидкого розвитку економіки країни неухильно розвивається і економічний стан в національних районах.

        У районах свого компактного мешкання представники національних меншин займаються, головним чином, скотарством. З 80-х років ХХ століття після введення системи підрядної відповідальності всі ресурси скотарства були поділені аратськими дворами і почалося впровадження системи підрядів на пасовища з метою охорони степових ресурсів. На цей час райони скотарства розташовані провінціях Цінхай, Ґаньсу, Сичуань, Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, Нінся-хуейському автономному районі і Автономному районі Внутрішня Монголія, де розвиток скотарства йде швидкими темпами. Згідно зі статистичними даними, нині кількість великої рогатої худоби в реґіонах скотарства і полуаграрно-полуськотарських реґіонах обчислюється цифрою приблизно в 100 мільйонів голів. Поступово збільшується і кількість одомашненої худоби, а також число тяглової худоби. Окрім цього, в деяких районах скотарства з'явилися пасовища родинного підряду. Розширення масштабів і спеціалізація способів господарства дозволяє значною мірою підвищити продуктивність праці і зробити можливим ефективне впровадження системи родинних пасовищ. У районах, де проживають національні меншини, знаходяться крупні сектори економіки, такі як сільськогосподарські і несільскогосподарські, які сприяють розвитку економіки цих районів. Економіка в національних регіонах ідетв ногу з економікою в інших районах країни. З 80-х років 20 століть були прискорена хода розвитку міської економіки національних районів. Згідно із статистичними даними, в даний час в національних автономних районах налічується понад мільйон підприємств, в основному склалася система підприємств на основі спільного функціонування крупних сучасних підприємств, індивідуальних колективів, підприємств торгівлі, сервісу і різних секторів економіки. У Автономному районі Внутрішня Монголія, провінції Цинхай, Нінся-Хуейськом автономному районі і Синьцзян-уйгурськом автономному районі підвищився рівень урбанізації, в порівнянні з іншими регіонами країни. Урбанізація значно просуває розвиток економіки в цілому в цих районах

       В районах, где проживают национальные меньшинства, находятся крупные секторы экономики, такие как сельскохозяйственные и несельскохозяйственные, которые способствуют развитию экономики этих районов. Экономика в национальных регионах идетв ногу с экономикой в других районах страны. С 80-х годов 20 века были ускорена поступь развития городской экономики национальных районов. Согласно статистическим данным, в настоящее время в национальных автономных районах насчитывается свыше миллиона предприятий, в основном сложилась система предприятий на основе совместного функционирования крупных современных предприятий, индивидуальных коллективов, предприятий торговли, сервиса и различных секторов экономики. В Автономном районе Внутренняя Монголия, провинции Цинхай, Нинся-Хуэйском автономном районе и Синьцзян-уйгурском автономном районе повысился уровень урбанизации, по сравнению с другими регионами страны. Урбанизация значительно продвигает развитие экономики в целом в этих районах в целом.

       Недержавний сектор економіки стає усе більш важливим для розвитку міської економіки національних районів. Наприклад, в кінці минулого століття доля недержавного сектора економіки в провінції Цинхай складала 40 % від всього ВВП цієї провінції. В ході відвертості до зовнішнього світу деякі міста в рамках національних районів безперервно розширюють міждержавний обмін і співпрацю в економічній і технічній сферах. Нині в національних районах створені великі підприємства-групи, відомі як в країні, так і за кордоном. Наприклад, такі, як Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю по виробництву шерстяних виробів «Ердос» автономного району Внутрішня Монголія, акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю Синьцзяна – «Тянье».

       Негосударственный сектор экономики становится все более важным для развития городской экономики национальных районов. Например, в конце прошлого столетия доля негосударственного сектора экономики в провинции Цинхай составляла 40 % от всего ВВП этой провинции.

      В ходе открытости к внешнему миру некоторые города в рамках национальных районов непрерывно расширяют межгосударственный обмен и сотрудничество в экономической и технической сферах. Ныне в национальных районах созданы крупные предприятия-группы, известные как в стране, так и за рубежом. Например, такие, как Акционерная компания с ограниченной ответственностью по производству шерстяных изделий «Эрдос» автономного района Внутренняя Монголия, акционерная компания с ограниченной ответственностью Синьцзяна – «Тянье».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040