Повний текст доповіді про роботу уряду прем'єра Держради КНР Лі Кецяна
2018-03-05 10:58:07 Джерело: Міжнародне радіо Китаю

5 березня в Будинку народних зібрань у Пекіні відкрилася 1-а сесія ВЗНП 13-го скликання. На відкритті з доповіддю про роботу уряду виступив прем'єр Держради КНР Лі Кецян. Нижче – повний текст доповіді.

П'ять років, що минули після 1-ї сесії ВЗНП 12-го скликання, були надзвичайно важливими в процесі розвитку Китаю

Перед лицем вкрай складної міжнародної і внутрішньої ситуації ЦК партії, ядром якої є товариш Сі Цзіньпін, згуртовуючи і очолюючи багатонаціональний народ Китаю, на основі єдиного планування впроваджував загальну схему, яка об'єднує в єдине ціле економічне, політичне, культурне, соціальне і екоцивілізаційне будівництво, узгоджено здійснював чотирьохаспектну стратегічну концепцію всебічної побудови суспільства середнього достатку, всебічного поглиблення реформ, всебічного забезпечення верховенства закону в державному управлінні та всебічного контролю внутрішньопартійного управління. Таким чином, у всіх сферах діяльності, пов'язаних з проведенням реформ, розширенням відкритості і соціалістичної модернізації, були створені нові обставини.

За п'ять років економічна міць країни піднялася на новий щабель

ВВП виріс з 54 трлн юанів до 82,7 трлн юанів, середньорічний приріст склав 7,1%, його частка в світовій економіці зросла з 11,4% до приблизно 15%. Внесок Китаю в зростання світової економіки перевищив 30%. Фінансові доходи збільшилися з 11,7 трлн юанів до 17,3 трлн юанів. Середньорічний приріст споживчих цін склав 1,9% і підтримувався на порівняно низькому рівні. У містах і селищах було працевлаштовано понад 66 млн осіб, в нашій величезній країні, де проживає 1,3 млрд чоловік, забезпечена порівняно повна зайнятість населення.

За п'ять років серйозні зміни відбулися в економічній структурі

Внесок споживання в економічне зростання виріс з 54,9% до 58,8%, питома вага сфери послуг у ВВП зросла з 45,3% до 51,6%, ставши, таким чином, основною рушійною силою, що стимулює економічне зростання країни. Середньорічне зростання доданої вартості у високотехнологічних галузях обробної промисловості склало 11,7%. Коефіцієнт урбанізації зріс з 52,6% до 58,5%, понад 80 млн осіб мігруючого сільського населення переведено до складу міського.

За п'ять років величезних успіхів було досягнуту в сфері інноваційного розвитку

У масштабах всього суспільства середньорічний приріст інвестицій в НДДКР склав 11%, перемістивши Китай за цим показником на друге місце у світі. Внесок науково-технічного прогресу в економічне зростання виріс з 52,2% до 57,5%. Безперервно проявляли себе результати інноваційної діяльності в таких найважливіших сферах, як пілотовані космоплавання, глибоководне морське зондування, квантовий зв'язок, великі літаки і т.д.. Мережа високошвидкісних залізниць, електронна комерція, мобільні платежі і т.д. зайняли провідні позиції в тенденціях світового розвитку.

За п'ять років були зроблені важливі кроки в проведенні політики реформ та відкритості

Реформами були охоплені всі сфери, був продемонстрований прорив у багатьох напрямках. Відзначено зрушення при проведенні реформ в найбільш важливих сферах. Більш відчутні результати були отримані під час реалізації ініціативи «Один пояс – один шлях». Відбувається оптимізація структури зовнішньої торгівлі та структури використання іноземного капіталу. За кількісними показниками цих двох позицій Китай міцно займає лідируюче місце у світі.

Протягом минулого п'ятиріччя продовжувало покращуватися життя народу

Вирішальні зрушення відбулися в інтенсивній боротьбі з бідністю, кількість нужденного населення скоротилася більш ніж на 68 млн людей. Середньорічний приріст доходів населення склав 7,4%, перевищивши темпи зростання економіки, Китай став світовим лідером за чисельністю населення із середнім рівнем доходів. Соціальним страхуванням по старості охоплено понад 900 млн осіб, базовим медичним страхуванням – 1,35 млрд осіб. Таким була чином, сформована система соціального забезпечення, що має найбільше у світі охоплення населення. Середня очікувана тривалість життя досягла 76,7 років.

Протягом минулого п'ятиріччя спостерігалося поступове покращення екології

Питома енергоємність і питома водомісткість ВВП знизилися більш ніж на 20%. Сумарні викиди основних видів забруднюючих речовин продовжували скорочуватися. Удвічі зменшилася кількість днів з погодними умовами, що характеризуються серйозним забрудненням атмосферного повітря в містах, які потребують до себе особливої уваги. Площа лісового покриву збільшилася приблизно на 10,87 млн га, площа пустельних земель щорічно скорочувалася приблизно на 2 тис. кв. км. Одним словом, в зеленому розвитку склалася сприятлива ситуація.

У 2017 році основні намічені показники соціально-економічного розвитку виконані в повному обсязі, і навіть перевищено запланований рівень

Зокрема, ВВП зріс на 6,9%, доходи населення зросли на 7,3%, темпи зростання показників цих двох позицій виявилися трохи вищими показників попереднього року. Чисельність працевлаштованого населення в містах і селищах збільшилася на 13,51 млн осіб, коефіцієнт безробіття виявився найнижчим за останні роки. Імпорт і експорт зросли на 14,2%, обсяг фактично освоєних іноземних інвестицій досяг 136,3 млрд дол., поставивши новий історичний рекорд.

За п'ять років збережена основа роботи – покращення при підтримці стабільності

Уже кілька років відновлення світової економіки йде досить повільно, міжнародний фінансовий ринок страждає на турбулентність, все впевненіше піднімає голову протекціонізм. У китайській економіці відповідно до її розвитку різко позначаються структурні проблеми і глибинні суперечності, продовжує зростати пресинг спадного тренду в економіці, створюючи чимало дилем і непростих альтернатив.

У цих умовах ми зберегли тверде стратегічне орієнтування, утримуючись від будь-якого роду різких стимулюючих заходів, так званого «поливу великою водою». Адаптуючись до нового нормального стану економічного розвитку, контролюючи і направляючи його, ми відповідно до загального плану побудували роботу щодо стабілізації економічного зростання, стимулювання реформ, регулювання структури, покращенню добробуту населення і запобігання ризиків. Ми безперервно оновлювали і вдосконалювали макрорегулювання, розробляли підходи і методи визначення діапазонів регулювання, посилювали його спрямованість, своєчасність і точність.

За минулі п'ять років в економіці зберігався тренд до покращення при збереженні стабільності

Завдяки наполегливим зусиллям ми встояли перед натиском спадного тренду економічного розвитку, уникли «жорсткої посадки» китайської економіки, зберегли середньо-високі темпи її зростання, стимулювали оптимізацію економічної структури. Таким чином, ми змогли послідовно зміцнити і розвинути в китайській економіці основний тренд, що веде до покращення в довгостроковій перспективі.

Продовжувала проводитися активна фінансова політика і зважена монетарна політика

В контексті досить гострих суперечностей між доходами і витратами держбюджету були прийняті забезпечувальні заходи, націлені, образно кажучи, на те, щоб «наповнити водою ставок перед тим, як пустити туди рибу». Нарощуючи потенціал розвитку, Китай, раніше за інших, провів значне зниження податків і грошових зборів. Поетапно і повсюдно впроваджувалася практика стягування ПДВ замість податку на підприємницьку діяльність, який проіснував у нас 66 років. Тепер історія цього податку завершилася, і в підсумку податковий тягар підприємств зменшився більш ніж на 2 трлн юанів.

Монетарна політика продовжувала залишатися обачною і нейтральною, спостерігалася тенденція до зниження темпів зростання грошового агрегату М2, обсяг кредитування і сукупний обсяг фінансування помірно росли. Завдяки реформам удосконалювався ринковий механізм формування валютного курсу, курс китайського юаня залишався в основному стабільним, знову почали зростати валютні резерви, які знижувалися до цього.

За минуле п'ятиріччя були ліквідовані відсталі виробничі потужності в низці галузей

Ми енергійніше взялися за ліквідацію надлишкових виробничих потужностей, переважно в металургійній і вугільній промисловості. З центрального бюджету були виділені цільові преміальні і дотаційні кошти в розмірі 100 млрд юанів на облаштування персоналу, скороченого в результаті ліквідації надлишкових виробничих потужностей. У підсумку з експлуатації виведено виробництво потужністю понад 170 млн тонн в металургійній промисловості і 800 млн тонн у вугільній промисловості, вирішена проблема працевлаштування скороченого персоналу чисельністю понад 1,1 млн осіб.

Динамічно тривала заміна старих драйверів розвитку на нові

Всебічно розвивалася програма «Інтернет плюс», на основі інклюзивного та зваженого підходу здійснювався контроль, широкого поширення набули технології великих даних, хмарних обчислень та Інтернету речей. Бурхливо розвивалися нові виробництва, відбулися серйозні зміни в традиційних галузях. Поряд з втіленням у життя програми «Зроблено в Китаї – 2025» інтенсивно реалізовувалися найважливіші програми зі зміцнення індустріальної бази, розвитку інтелектуального і зеленого виробництва та інші. Динамічно зростала передова обробна промисловість.

Оптимізована структура інвестицій для зміцнення фундаменту економіки, потенціалів розвитку та покращення добробуту населення

Протяжність експлуатованих швидкісних залізниць збільшилася з більш ніж 9 тис. км до 25 тис. км, склавши дві третини загальної протяжності швидкісних залізниць у світі. Протяжність високошвидкісних автотрас збільшилася з 96 тис. км до 136 тис. км. Побудовані або реконструйовані сільські автодороги загальною протяжністю 1,27 млн км, почалася експлуатація 46 нових аеропортів цивільної авіації, запущено будівництво 122 найважливіших гідротехнічних споруд. Завершена нова черга проекту з реконструкції сільських електромереж, збудована найбільша у світі мобільна широкосмугова мережа.

Збережена роль інновацій як драйверів розвитку

Надання підтримки створенню центрів науково-технічних інновацій в Пекіні і Шанхаї і створення 14 нових державних зразково-показових зон самостійних інновацій активізували формування низки зон регіонального рівня з високим інноваційним потенціалом. Інтенсифікувалося створення системи технологічних інновацій, суб'єктами якої стали підприємства, виникла ціла низка конкурентоспроможних на міжнародному рівні підприємств інноваційного типу і нового типу організації НДДКР. Всебічно розвивалася масова підприємницька та інноваційна діяльність, втілювалася в життя інклюзивна політика підтримки, удосконалювалася система бізнес-інкубаторів. Кількість різноманітних суб'єктів ринку перевищила 98 млн одиниць, за п'ять років збільшившись більш ніж на 70%.

Були всебічно поглиблені реформи

Ґрунтовно просувалася реформа держпідприємств і реформа в сфері державного капіталу, перша з них в основному завершена відповідно до Закону про компанії. Позитивні зрушення відбулися в сфері злиття і реструктуризації підприємств, скорочення управлінських інстанцій, підвищення якості та ефективності господарської діяльності. В результаті помітно підвищилася ефективність держпідприємств, їх прибуток за попередній рік збільшився на 23,5%. Поглиблювалися реформи у сфері енергоресурсів, залізничного транспорту, сольової промисловості та в інших сферах. Продовжувалася лібералізація доступу на ринок для суб'єктів недержавної власності. Створена єдина система реєстрації нерухомості. Удосконалювалася система охорони майнового права.

Створена єдина система базового страхування по старості і єдина система базового медичного страхування для сільського та непрацюючого міського населення, об'єднана система страхування по старості для держслужбовців і бюджетників, а також для робітників і службовців підприємств. Опублікований проект наповнення фонду соціального забезпечення за рахунок переведення частини державного капіталу. Проводилась реформа медобслуговування, медичного страхування і фармацевтики. Удосконалювалася система розвитку зон з основними функціями, створена система атестації і оцінки результативності діяльності з розвитку екологічної цивілізації і залучення до відповідальності за недовиконання намічених показників. Введено в дію інститут кураторів екологічного стану річок та озер, розгорнуті пілотні проекти реформи з введення системи вертикального управління природоохоронними органами нижче провінційного рівня.

Проводилась державна політика відкритості зовнішньому світу

Ми виступили з закликом до спільної реалізації ініціативи «Один пояс – один шлях», доклавши для її розвитку активних зусиль. За нашою ініціативою був створений Азіатський банк інфраструктурних інвестицій, заснований Фонд Шовкового шляху, запущена низка найважливіших проектів у сфері об'єднання інфраструктури і торгово-економічного співробітництва. У Шанхаї та 10 інших регіонах створені пілотні зони вільної торгівлі. Досвід, отриманий під час проведення пілотних реформ, поширений в масштабах всієї країни. Створено 13 комплексних експериментальних зон розвитку транскордонної електронної комерції. У масштабах всієї країни впроваджена система «єдиного вікна», призначена для проведення зовнішньоторговельних операцій. Часовий період митного оформлення товарів в середньому скоротився більш ніж удвічі. Відбулася стабілізація імпортно-експортної сфери з тенденцією до покращення показників.

Досягнуто помітне підвищення рівня економіки відкритого типу

У сфері управління закордонними інвестиціями система візування поступилася місцем режиму «негативного списку», кількість обмежувальних заходів скоротилася втричі. Оптимізувалася структура зарубіжних інвестицій, частка високотехнологічних виробництв збільшилася вдвічі. Посилилася робота з залученню талантів з-за кордону, в результаті чисельність іноземних фахівців, що працюють в Китаї, збільшилася на 40%. В здоровому напрямку йде інвестування за кордоном. Разом з розвитком міжнародного співробітництва в сфері виробничих потужностей на світовий ринок вийшли наші швидкісні залізниці, об'єкти ядерної енергетики та інші види обладнання. Укладено або оновлені вісім угод про вільну торгівлю. Послідовно запущені механізми інтеграції торгів між фондовими біржами Шанхая і Сянґана, між фондовими біржами Шеньчженя і Сянґана і механізм взаємного доступу до облігаційних ринків між внутрішніми районами країни і Сянґаном. Китайський юань включений Міжнародним валютним фондом в кошик спеціальних прав запозичення, що є знаковим кроком на шляху інтернаціоналізації женьміньбі.

Втілювалася в життя стратегія узгодженого розвитку всіх регіонів і стратегії урбанізації нового типу

В контексті активізації узгодженого розвитку Пекіна, Тяньцзіня і провінції Хебей, а також і розвитку економічного пояса вздовж річки Янцзи розроблені і введені в дію відповідні програми, запущена низка найважливіших проектів. Оприлюднено низку реформаторських та інноваційних заходів, спрямованих на освоєння західного регіону, відродження Північного Сходу Китаю, підйом центрального регіону і випереджальний розвиток Сходу країни. Зросла підтримка колишніх революційних опорних баз, національних, бідних регіонів, активізувалася робота з підтримки розвитку Тибету, Сіньцзяну та Цінхаю.

Втілювалася в життя концепція розвитку, в основі якого стоять інтереси народу

Обсяг цільових коштів, виділених з центрального бюджету на боротьбу з бідністю, за п'ять років перевищив 280 млрд юанів. Здійснення активної політики у сфері працевлаштування дозволило в значній мірі забезпечити зайнятість пріоритетних категорій населення. В контексті сталого забезпечення переважного розвитку освіти фінансові витрати на освіту кілька років поспіль перевищували 4% від ВВП. Середня норма фінансових дотацій на душу населення для сільського та непрацюючого міського населення, охопленого системою базового медичного страхування, підвищена з 240 юанів до 450 юанів. В основному створена система страхування на випадок серйозних захворювань. Неодноразово в розумних розмірах підвищувалися норми базових пенсій по старості, підвищені норми прожиткового мінімуму і норми дотацій для пільгових категорій громадян, вдосконалена система соціальної допомоги. В результаті були забезпечені основні життєві потреби приблизно 60 млн осіб з числа громадян, охоплених системою забезпечення прожиткового мінімуму, і особливо нужденних категорій населення. Завдяки введенню системи «двох посібників» понад 21 млн інвалідів, що відносяться до категорії малозабезпечених або мають важку ступінь інвалідності, отримали реальну допомогу. Всебічну реалізацію отримала політика «дві дитини на сім'ю». В результаті форсованого розвитку сфери культури середньорічний приріст доданої вартості культурної індустрії перевищив 13%.

Досягнуті помітні успіхи в побудові екологічної цивілізації

Уявлення про те, що «зелені гори і чисті води – безцінний скарб», надавало роботі щодо посилення захисту навколишнього середовища небачену раніше рішучість та інтенсивність. Було докладено значних зусиль в боротьбі з атмосферним забрудненням; в регіонах, що вимагають до себе особливої уваги, середня концентрація зважених часток (PM2.5) знизилася більш ніж на 30%. Неухильно проводилося впорядкування традиційного споживання необробленого вугілля, в провідних галузях стимулювалася економія енергоресурсів і зменшення шкідливих викидів. На 71% вугільних енергоблоків здійснена мінімізація шкідливих викидів в атмосферу. Внаслідок оптимізації енергетичної структури частка споживання кам'яного вугілля зменшився на 8,1 відсоткового пункту, а частка споживання екологічно чистої енергії збільшилася на 6,3 відсоткового пункту.

Доклавши активних зусиль для підписання і вступу в силу «Паризької угоди», Китай виявив свою важливу роль у реагуванні на глобальні кліматичні зміни.

Народна армія твердою ходою йде вперед шляхом створення потужних збройних сил з китайською специфікою

Ефективно виконувалися такі важливі завдання, як захист національних прав та інтересів Китаю у Світовому океані, боротьба з тероризмом і підтримання суспільної стабільності, рятувальні роботи під час стихійних лих, міжнародні миротворчі акції, ескортних місії в Аденській затоці, надання гуманітарної допомоги і т.д. За погодженням з різними відомствами в основному завершено скорочення військового контингенту на 300 тис. людей. Помітно зріс рівень модернізації озброєнь, всебічно розвивалася військово-громадянська інтеграція.

За минулі п'ять років досягнуто нового прогресу в роботі, пов'язаної з Сянґаном, Аоменем і Тайванем

Безперервно збагачувалося і розвивалося на практиці здійснення курсу «Одна країна – дві системи», продовжував зміцнюватися авторитет Конституції КНР і основних законів КНР про ОАР Сянґан і ОАР Аомень. Поглиблено розвивалися обміни і співробітництво внутрішніх районів країни з Сянґаном і Аоменем. Було відкрито рух по мосту Сянґан-Чжухай-Аомень. На основі принципу одного Китаю і «Домовленостей 1992 року» активізувалися обміни і співробітництво між берегами Тайванської протоки у сфері економіки і культури, відбулася історична зустріч лідерів двох берегів протоки. Ми рішуче виступаємо проти будь-яких сепаратистських сил, орієнтованих на «незалежність Тайваню», і будемо їх наполегливо стримувати, енергійно захищаючи мир і стабільність в Тайванській протоці.

За минулі п'ять років всебічно розвивалася дипломатія великої держави з китайською специфікою

У Китаї були успішно проведені такі найважливіші заходи, як перший Форум з міжнародного співробітництва на найвищому рівні в рамках ініціативи «Один пояс – один шлях», неофіційна зустріч лідерів АТЕС, саміт «Великої двадцятки» в Ханчжоу, зустріч лідерів БРІКС в Сямені. Голова КНР Сі Цзіньпін та інші керівники держави відвідали з візитами багато країн, взяли участь в таких важливих заходах, як серія самітів ООН, Конференція ООН з питань зміни клімату, Всесвітній економічний форум, серія зустрічей лідерів країн зі співробітництва в Східній Азії та інші. Отримала всебічну реалізацію концепція багатовекторної дипломатії. Висунувши ініціативу створення спільноти єдиної долі людства, Китай намагається на основі накопиченої століттями мудрості зробити ще більший внесок у перетворення системи глобального управління.

Китай як і раніше є найбільшою в світі країною, що розвивається

У мирному житті не можна забувати про небезпеки, а в період процвітання – про труднощі. Ми ясно усвідомлюємо, що Китай як і раніше перебуває і ще тривалий час перебуватиме на початковому етапі побудови соціалізму. Ми усвідомлюємо, що Китай як і раніше є найбільшою в світі країною, що розвивається, і нами все ще не вирішені деякі гострі питання, зумовлені нерівномірністю і неповнотою розвитку. Поки нам ще не вистачає внутрішніх стимулів економічного зростання, недостатньо великий інноваційний потенціал, недостатньо високі якість і ефективність розвитку, спостерігаються труднощі у господарській діяльності низки підприємств, особливо середніх і малих. Сповільнилося зростання недержавних інвестицій. У низці регіонів відчувається порівняно великий пресинг з боку спадного тренду в економіці. У фінансовій та інших сферах ми не можемо нехтувати потенційними ризиками. Залишається надзвичайно складним завдання інтенсивної ліквідації бідності, база сільського господарства як і раніше слабка, спостерігається досить великий розрив у розвитку міста і села, у розвитку різних регіонів, в розподілі доходів населення.

На шляху розвитку Китаю сприятливі можливості співіснують паралельно з викликами

Комплексний аналіз міжнародної та внутрішньої ситуації показує, що на шляху розвитку Китаю шанси співіснують паралельно з викликами. Можна сподіватися на подальше відновлення світової економіки, але, тим не менше, в наявності численні фактори нестабільності і невизначеності. Набирає силу протекціонізм, ростуть геополітичні ризики. В даний час китайська економіка перебуває на ключовому етапі подолання труднощів у трансформації моделі розвитку, оптимізації економічної структури і заміщення колишніх драйверів розвитку. Перед нами безліч важких підйомів і серйозних перешкод, які потребують реагування на передбачувані і важкопередбачувані ризики та виклики.

Лі Кецян про основні передбачувані показники розвитку на 2018 рік

Зростання ВВП визначається приблизно на рівні 6,5%. Зростання споживчих цін близько 3%. Кількість нових робочих місць в містах та селищах складе більше 11 млн, в містах і селищах рівень безробіття, обчислений на основі вибіркових обстежень, втримається в межах 5,5%, а рівень зареєстрованого безробіття – в межах 4,5%. Зростання доходів населення в основному буде відбуватися пропорційно з ростом економіки. Обсяг імпорту та експорту стабілізується і буде рости, міжнародний платіжний баланс в основному збереже збалансованість. Питома енергоємність ВВП знизиться більш ніж на 3%, продовжиться скорочення сумарних викидів основних видів забруднюючих речовин. Істотний прогрес відбудеться в структурних реформах у сфері пропозиції, коефіцієнт боргового навантаження на макроекономічному рівні в основному залишиться стабільним, послідовно і ефективно будуть попереджуватися і контролюватися різноманітні ризики.

Необхідно продовжувати активну фінансову політику, зосередившись на підвищенні ефективності розвитку

У нинішньому році питома вага дефіциту в ВВП планується в розмірі 2,6%, що на 0,4 відсоткового пункту нижче торішнього бюджетного показника. Обсяг бюджетного дефіциту складе 2,38 трлн юанів, в тому числі дефіцит центрального бюджету – 1,55 трлн юанів, дефіцит місцевих бюджетів – 830 млрд юанів. У цьому році сума держбюджетних витрат в масштабах всієї країни досягне 21 трлн юанів, продовжує збільшуватися обсяг витрат. Слід оптимізувати структуру держбюджетних витрат, зміцнювати їх громадський і загальнодоступний характер. Необхідно збільшувати фінансову підтримку рішення «трьох найскладніших завдань», приділяючи особливу увагу інноваційному розвитку, розвитку сільського господарства, села і селянства, покращенню добробуту населення та інших сфер.

Зберігаючи нейтральність зваженої монетарної політики, слід забезпечити її помірну еластичність

Необхідно ефективно управляти головним «шлюзом» грошової пропозиції, забезпечувати раціональне зростання грошового агрегату М2, кредитування та сукупного обсягу фінансування, підтримувати відповідну і стабільну ліквідність, підвищувати питому вагу прямого фінансування, особливо акціонерного фінансування. Слід удосконалювати трансмісійний механізм монетарної політики, дієвіше використовувати такі інструменти, як диференціація норм обов'язкових резервів і диференціація кредитування, орієнтувати капітал до більш активного інвестування в малі та мікропідприємства, сільське господарство, село і селянство, в бідні райони, ефективніше обслуговувати реальний сектор економіки.

Необхідно розглядати «стабільність» і «поступальний рух вперед» як єдине ціле

По-перше, слід всіляко стимулювати високоякісний розвиток економіки. Розвиток є основою і ключем до вирішення всіх проблем в Китаї. По-друге, нарощувати динаміку проведення реформ і розширення відкритості. Проведення політики реформ і відкритості зовнішньому світу є ключовим заходом, від якої залежить доля сучасного Китаю. Це одночасно і вирішальний засіб для виконання намічених завдань до «двох столітніх ювілеїв». По-третє, необхідно рішуче взятися за виконання «трьох найскладніших завдань» в рамках повної переможної побудови суспільства середнього достатку.

Необхідно культивувати і розвивати нові драйвери розвитку

Необхідно культивувати і розвивати нові драйвери розвитку, розширювати і зміцнювати кластери нових виробництв, реалізувати план дій з розвитку великих даних, інтенсифікувати розробку і впровадження штучного інтелекту нового покоління, активно впроваджувати модель «Інтернет плюс» в сфері медобслуговування, забезпечення гідної старості, освіти, культури, фізкультури і спорту та т. д. Планується скасувати додаткову плату за роумінг при користуванні інтернет-трафіком, в цьому році слід знизити тарифи на мобільний інтернет як мінімум на 30%. Все перераховане принесе реальну користь народним масам і підприємствам, додасть енергійний імпульс розвитку цифрового Китаю.

Прискореними темпами перетворювати Китай в потужну країну з передової обробною промисловістю

Слід стимулювати розвиток таких індустрій, як виробництво інтегральних схем, мобільний зв'язок п'ятого покоління, виробництво авіаційних двигунів, автомобілів на нових джерелах енергії, виробництво нових матеріалів і т.д. Необхідно реалізувати цільову програму, спрямовану на зміцнення слабких ланок у виробництві найважливішого обладнання, розвивати платформу промислового Інтернету, створювати зразково-показові зони в рамках програми «Зроблено в Китаї – 2025».

Слід продовжувати звільнятися від неефективного пропозиції на ринку

Застосовуючи ринкові і правові інструменти, неухильно дотримуватися нормативних актів і стандартів у сфері охорони екології, якості, безпеки і т.д., забезпечити ліквідацію надлишкових та відсталих виробничих потужностей. У поточному році планується подальше скорочення виробничих потужностей з виплавки сталі і чавуну приблизно на 30 млн тонн, ліквідація приблизно 150 млн тонн вугледобувних потужностей, а також виведення з ладу всіх вугільних енергоблоків, які не відповідають стандартам, потужністю менше 300 тис. кВт.

Необхідно форсувати створення держави інноваційного типу

Відповідно до загального тренду нової хвилі світової науково-технічної революції і радикальних перетворень у виробничій сфері, необхідно всебічно втілювати в життя стратегію стимулювання розвитку за рахунок інновацій, безперервно нарощувати інноваційний потенціал і конкурентоспроможність економіки.

Інтенсифікувати створення державної системи інновацій. Реалізувати і вдосконалювати політику стимулювання інноваційної діяльності. Вивести масову підприємницьку та інноваційну діяльність на новий рівень. Необхідно поглиблювати реформування системи розвитку кадрового потенціалу, стимулювати мобільність людських ресурсів. Підтримувати підприємства в збільшенні зарплати кваліфікованим робітникам, посилити заходи заохочення висококваліфікованих фахівців. Заохочувати співвітчизників, які навчалися за кордоном, до повернення на Батьківщину для того, щоб вони займались інноваційною та підприємницькою діяльністю в Китаї. З метою залучення талановитих іноземних фахівців слід розширювати «зелений коридор» в Китай.

Необхідно поглиблювати реформи в фундаментальних і ключових сферах

Використовуючи 40-річчя політики реформ і відкритості як ключову подію, слід стимулювати нові зрушення в реформах, безперервно розкріпачувати і розвивати продуктивні сили суспільства. Розвивати реформу державних підприємств і реформу в сфері державного капіталу. Підтримувати розвиток недержавних підприємств. Удосконалювати систему права власності, покращувати механізм розміщення факторів виробництва на підставі ринкових принципів. Поглиблювати реформу податково-фінансової системи. Форсувати проведення реформи фінансової системи. Необхідно поглиблювати реформу, пов'язану з ринковим формуванням відсоткових ставок і валютного курсу, зберігати в основному стабільний курс національної валюти на розумному і збалансованому рівні. Стимулювати системні реформи в соціальній сфері. Слід поглиблювати реформу системи страхування по старості, створити на рівні центру систему координування всіх фондів базового страхування по старості для робітників і службовців підприємств. Удосконалювати систему екологічної цивілізації.

Необхідно наполегливо і сумлінно вирішувати «три найскладніші завдання»

Сприяти помітному прогресу в галузі запобігання та усунення серйозних ризиків. Нарощувати динаміку роботи у сфері адресної ліквідації бідності. У поточному році кількість бідного населення в сільській місцевості скоротиться більш ніж на 10 млн людей, в тому числі 2,8 млн жителів бідних районів будуть переселені в більш забезпечені райони.

Досягти ще більших успіхів в профілактиці і усуненні забруднення навколишнього середовища. В контексті закріплення результатів боротьби за «сине небо» в поточному році передбачається скоротити викиди двоокису сірки та викиди оксиду азоту на 3%, продовжити зниження концентрації зважених часток (PM2.5) в районах, що потребують підвищеної уваги.

Необхідно активно здійснювати стратегію підйому села

Розвивати в аграрному секторі структурну реформу пропозиції. Всебічно поглиблювати реформи на селі. Буде запроваджений в життя порядок продовження земельного підряду ще на 30 років після закінчення його другого терміну.

Стимулювати всебічний розвиток різних сфер діяльності на селі. Зокрема, планується покращити інфраструктуру в сфері водо- і електропостачання, інформатики тощо, побудувати або реконструювати сільські автодороги загальною протяжністю 200 тис. км.

Необхідно стимулювати реалізацію стратегії узгодженого розвитку регіонів

Створити нову архітектоніку розвитку регіонів. Буде посилена підтримка реформ і розвитку колишніх революційних опорних баз, національних, околичних і бідних регіонів. Необхідно сприяти інтегрованому розвитку регіону Пекін-Тяньцзінь-Хебей з акцентом на звільнення Пекіна від недоцільних для столиці функцій. На високому стартовому рівні планувати і за високими стандартами будувати новий район Сюн'ань.

Підвищувати якість урбанізації нового типу. У поточному році планується прописати в містах ще приблизно 13 млн людей, прискорити процес переведення мігруючого сільського населення до складу міського.

Необхідно активно нарощувати споживання і стимулювати ефективні інвестиції

Зміцнювати базисну роль споживання в розвитку економіки. Зусилля будуть спрямовані на модернізацію структури і розвиток нових моделей і форм споживання. Планується ще на три роки продовжити термін дії пільгового оподаткування при придбанні автомобілів на нових енергоносіях, повністю зняти обмеження на перереєстрацію старих автомобілів. Підтримувати громадські починання в збільшенні пропозиції послуг в сфері медобслуговування, забезпечення гідної старості, освіти, культури, фізкультури і спорту тощо

Виявляти ключову роль інвестицій в оптимізації структури пропозиції. У поточному році на будівництво залізниць будуть спрямовані інвестиції в обсязі 732 млрд юанів, на розвиток автомагістралей і водних шляхів сполучення – пр.иблизно 1,8 трлн юанів, загальний обсяг інвестування в будівництво гідротехнічних об'єктів досягне 1 трлн юанів. Продовжиться пріоритетна підтримка будівництва важливих інфраструктурних об'єктів в центральному та західному регіонах Китаю.

Необхідно стимулювати формування нової архітектоніки всебічної відкритості (частина 1)

Розвивати міжнародне співробітництво в рамках ініціативи «Один пояс – один шлях». Неухильно дотримуючись принципу спільних консультацій, спільного будівництва та спільного користування, закріпити і розвивати досягнення, отримані на Форумі високого рівня з міжнародного співробітництва в рамках ініціативи «Один пояс – один шлях». Стимулювати будівництво міжнародних транспортних коридорів, поглиблювати митне співробітництво між країнами-учасниками ініціативи «Один пояс – один шлях». У міру розширення міжнародного співробітництва в сфері виробничих потужностей стимулюватиме вихід за кордон китайського виробництва і обслуговування. Оптимізувати структуру інвестицій за кордоном. Підвищити рівень відкритості на Заході Китаю, у внутрішніх і прикордонних регіонах, розширюючи таким чином простір економічного співробітництва.

Необхідно стимулювати формування нової архітектоніки всебічної відкритості (частина 2)

Необхідно стимулювати стабільне збільшення обсягу іноземних інвестицій. Повністю відкрити іноземним інвесторам доступ до звичайної обробної промисловості, підвищити рівень відкритості в сфері телекомунікацій, медичного обслуговування, освіти, забезпечення гідної старості, автомобілів на нових енергоносіях і т.д. Необхідно пом'якшити обмеження для господарської діяльності страхових брокерських компаній з іноземним капіталом. Послабити або зняти всі обмеження на пайову участь іноземних інвесторів в акціонерному капіталі банківських установ, в сфері цінних паперів і ф'ючерсних операцій, в області управління фондами, а також в компаніях з управління фінансовими активами, уніфікувати стандарти доступу на банківський ринок для китайського та іноземного капіталу. Необхідно спростити процедуру реєстрації підприємств за участю іноземного капіталу, необхідно повсюдно тиражувати і впроваджувати досвід зон вільної торгівлі, опрацювати питання створення портів вільної торгівлі і таким чином вийти на нові рубежі проведення політики реформ і відкритості.

Необхідно закріпити висхідний тренд розвитку зовнішньої торгівлі при підтримці її стабільності

Буде розширено охоплення страхуванням експортних кредитів. Сумарний час митного оформлення скоротиться ще на третину. Активно збільшувати імпорт, на високому рівні провести першу Китайську міжнародну виставку імпортної продукції. Знизити ввізні мита на автомобілі, на частину споживчих товарів для побутових потреб та інші товари.

Стимулювати лібералізацію і спрощення процедур в галузі торгівлі та інвестицій. Китай буде наполегливо і послідовно сприяти економічній глобалізації, відстоювати вільну торгівлю. Ми готові разом із зацікавленими сторонами просунути процес багатосторонніх торгових переговорів, достроково завершити переговори щодо угоди про регіональне всебічне економічне партнерство, прискореними темпами будемо просувати будівництво зони вільної торгівлі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні і формування Східноазіатського економічного співтовариства.

Необхідно покращувати соціальні гарантії і підвищувати рівень добробуту населення

У контексті розвитку необхідно ефективніше займатися реальними справами, які приносять народу користь, ефективніше вирішувати складні проблеми в соціальній сфері, надійно забезпечувати базові соціальні гарантії, безперервно зміцнювати у народу відчуття щастя і безпеки.

Зосередити сили на сприянні працевлаштуванню та підприємництву. Послідовно підвищувати рівень доходів населення. Необхідно розвивати якісну освіту, що базується на принципі справедливості. Реалізовувати стратегію «Здоровий Китай». Ефективніше вирішувати житлову проблему населення. Надійніше забезпечити мінімальний рівень добробуту населення. Створювати архітектоніку соціального управління, що забезпечує всім можливість брати участь в спільному будівництві, спільне управління і спільному користуванні плодами розвитку.

Ми повинні зберігати і вдосконалювати інститут національної районної автономії, всебічно реалізовувати національну політику партії

Китайська нація – це велика і дружна сім'я, в якій всі національності, тісно згуртувавшись, живуть душа в душу. Ми повинні зберігати і вдосконалювати інститут національної районної автономії, всебічно реалізовувати національну політику партії. Необхідно продовжувати посилювати підтримку розвитку національних районів і нечисленних національностей. На високому рівні організувати урочисті святкування на честь 60-річчя Ґуансі-Чжуанського і Нінся-Хуейського автономних районів.

Непохитно йти шляхом зміцнення армії з китайською специфікою

Перед обличчям глибоких змін у сфері державної безпеки ми зобов'язані, керуючись завданнями партії зі зміцнення армії в нову епоху, твердо стверджувати в оборонному і армійському будівництві керівну посаду ідей Сі Цзіньпіна про зміцнення армії, непохитно йти шляхом зміцнення армії з китайською специфікою, всебічно посилювати військові навчання та бойову підготовку, забезпечуючи рішучий і дієвий захист державного суверенітету, безпеки та інтересів розвитку.

Необхідно продовжувати стимулювати реформу в галузі національної оборони і збройних сил, створювати потужну і надійну сучасну прикордонну, морську і протиповітряну оборону. Удосконалювати систему оборонної мобілізації, посилювати роботу в сфері всенародного оборонного виховання. Всебічно здійснювати стратегію інтегрованого розвитку військової і цивільної сфер, поглиблювати реформи в сфері військово-оборонної науки, технологій та промисловості.

Ми будемо продовжувати всебічно і чітко дотримуватися курсу «Одна країна – дві системи»

Необхідно всіляко підтримувати уряди і глав адміністрацій СОАР і АОАР у виконанні ними своїх повноважень на основі закону, в їх зусиллях з активного розвитку економіки, послідовного покращення життя населення, планомірного просування демократії і стимулювання соціальної гармонії.

У жодному разі ми не потерпимо жодних сепаратистських задумів і дій, пов'язаних з так званою «незалежністю Тайваню»

Продовжуючи реалізовувати в життя основний курс в роботі з Тайванем, ми будемо твердо відстоювати принцип єдиного Китаю і, слідуючи «Домовленостям 1992 року», стимулювати мирний розвиток міжберегових відносин, активізувати процес мирного возз'єднання Батьківщини. Ми будемо рішуче захищати державний суверенітет і нашу територіальну цілісність і в жодному разі не потерпимо ніяких сепаратистських задумів і дій, пов'язаних з так званою «незалежністю Тайваню». Розширюючи культурно-економічні обміни і співробітництво між берегами, слід поступово надавати співвітчизникам-тайванцям рівні зі співвітчизниками, які живуть на континенті, можливості для навчання, підприємництва, працевлаштування та проживання в континентальній частині країни.

Китай буде незмінно йти шляхом мирного розвитку

Розвиток Китаю тісно пов'язаний з розвитком інших країн світу, ми поділяємо з ними одну долю, співпереживаємо їхні радощі і сум. Ми будемо незмінно йти шляхом мирного розвитку, сприяти формуванню нового типу міжнародних відносин. Беручи активну участь у реформуванні та вдосконаленні системи глобального управління, ми будемо докладати зусилля для створення світової економіки відкритого типу. При цьому ми будемо інтенсифікувати координацію та співпрацю між провідними країнами, зміцнювати дружні добросусідські відносини і спільний розвиток з суміжними країнами, посилювати згуртованість і співробітництво з країнами, що розвиваються. Щорічна конференція Боаоського азіатського форуму, саміт ШОС, Форум співпраці Китай-Африка та інші міжнародні заходи будуть проводитися в Китаї на високому рівні. Китай, як і раніше, буде проявляти себе як відповідальна держава в процесі вирішення актуальних питань міжнародного та регіонального порядку денного.

Інші новини по цій темі
Популярні статті
Ми рекомендуємо
Відео
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040