Про українську службу Про Міжнародне радіо Китаю Наші контакти
II:Політичний устрій

Політика Китаю

Міжнародне радіо Китаю КНР є соціалістичною країною демократичної диктатури народу, яка керується робочим класом і заснова на союзі робочих і селян.

 Конституція:

 Конституція КНР є основним законом країни. У ній містяться основні принципи соціального і державного ладу, основні принципи по організації і дії державних органів, основні права і обов'язки громадян, державний прапор, державний герб, столиця КНР, і інші важливі положення, що стосуються різних сторін державного життя. Конституція має найвищу юридичну силу, є основою для проведення, розробки і ухвалення законів. Жоден законодавчий акт, ухвала, розпорядження не повинні суперечити положенням Конституції, що діє.

 «Загальна програма Народної політичної консультативної ради Китаю», прийнята ще до утворення КНР, була програмою єдиного демократичного фронту, а також використовувалася як тимчасова конституція Китаю. «Загальна програма» була прийнята на Першій сесії Народної Політичної Консультативної Ради Китаю. Вона була опублікована 29 вересня 1949-го р.

 Після оголошення КНР в 1949 р. в Китаї було прийнято чотири Конституції КНР: Конституція 1954р., Конституція 1975р., Конституція 1978р. була прийнята на 5-ій сесії ВЗНП 5-го скликання.

 Четверта конституція КНР (що діє) була опублікована 4 грудня 1982 р. на 5-ій сесії ВЗНП 5-скликання. Ця Конституція успадковує і розвиває основні принципи Конституції 1954р. Крім того, вона також узагальнила досвід розвитку китайського соціалізму, враховуючи міжнародний досвід. Вона є основним законом КНР, прийнятим відповідно до китайської специфіки і вимог будівництва соціалістичної модернізації. У ній декларуються політичний і економічний устрій країни, права і обов'язки громадян, державні установи і їх повноваження, основні державні завдання і ін. Її головними функціями є: встановлення основних принципів політичного курсу країни, затвердження основного курсу, направленого на здійснення «чотирьох модернізацій», реформ і відкритості. У ній визначено: народ Китаю і всі організації вважають Конституцію основною нормою для здійснення своїх дій. Ніякі організації і окремі особи не мають права діяти поза сферою Конституції і законів.

 Конституція складається з 5 частин, 4-х розділів, 138 статей, в ній містяться передмова, загальні положення, основні цивільні права і обов'язки, державні органи, державний прапор, державний герб і столиця. Після публікації Конституції 4 рази вносилися поправки з метою її безперервного вдосконалення.

 Інститут Зборів Народних Представників (ІЗНП)

 Інститут Зборів Народних Представників (ІЗНП)

 На щорічній сесії ВЗНП депутати повинні заслуховувати доповідь про роботу уряду і інші важливі доповіді. Депутати ВЗНП також розглядають і затверджують ці доповіді. У перервах між сесіями ВЗНП його функції виконує Постійний комітет ВЗНП. Повноваження ПК ВЗНП: тлумачення конституційних норм і контроль за їх виконанням, встановлення і внесення поправок до законодавчіх актів, за винятком тих законів, які були прийняті на сесії ВЗНП. ПК ВЗНП несе відповідальність за діяльність ВЗНП.

 ВЗНП володіє наступними основними правами: законодавче право, контрольна функція, право рішення важливих завдань і право на призначення і звільнення. У Китаї затвердження планів соціально-економічного розвитку країни стало важливим завданням розвитку китайського суспільства. Всі ці плани вступають в силу після затвердження їх на сесії ВЗНП. У законах КНР затверджено: ВЗНП обирає голову КНР, голови ПК ВЗНП і інших вищих посадових осіб держави. На сесіях ВЗНП також здійснюється призначення кандидатур на посаду прем'єра Держради і міністрів. ВЗНП має право звільняти від займаних постів голову ПК ВЗНП, голову КНР, прем'єра Держради і інших державних керівників.

 Система багатопартійної співпраці і політичних консультацій

 Система багатопартійної співпраці і політичних консультацій є однією з основ політичного устрою КНР.
 Китай - багатонаціональна держава. Окрім правлячої партії КПК, в Китаї існує ще 8 демократичних партій. Ці демократичні партії були створені ще до утворення КНР. Вони приймають політичне керівництво з боку Комуністичної партії, що є їх історичним вибором в ході довгострокової співпраці з КПК і сумісною боротьбою. Комуністична партія Китаю і демократичні партії в своїх діях керуються положеннями Конституції, що діє. Демократичні партії мають незалежне керівництво, володіють політичною свободою, рівністю юридичного положення в межах конституції. Основний принцип співпраці між КПК і демократичними партіями - «тривале співіснування і взаємний контроль, ставитися один до одного з повною довірою, разом ділити радість перемог і гіркоту поразок».

 Демократичні партії Китаю не знаходяться в опозиції, а є партіями, що беруть участь в політичному житті країни. Головний вміст діяльності демократичних партій в політичному житті: участь в проведенні консультацій з питань державної політики, участь в роботі за призначенням кандидатур на посади вищих керівників держави; участь в управлінні державними справами, участь в затвердженні і впроваждення державного курсу, політики, законодавчих актів і інструкцій.

 Для реалізації важливих заходів, які стосуються рішення важливих економічних проблем і питань, пов'язаних із збільшенням народного добробуту, КПК проводить консультації з демократичними партіями і представниками безпартійного населення, прислухаючись до висунутих зауважень і пропозицій. Представники від демократичних партій і безпартійні мають певні квоти у державних структурах, у ВЗНП і його Постійному комітеті, а також в комітетах спеціальних комісій і регіональних представництвах ВЗНП, щоб якомога активніше брати участь у роботі уряду і виконувати контрольні функції, а також щоб якомога повніше розкрити роль демократичних партій і безпартійних в Народній політичній і консультативній раді Китаю. Здійснюється також висунення представників від демократичних партій і безпартійних на керівні пости в урядових і законодавчих органах на різних рівнях.

 Форми багатопартійної співпраці і політичних консультацій здійснюються таким чином: По-перше, за допомогою Народної політичної і консультативної ради (НПКР). Народна політична і консультативна рада є головною установою, за допомогою якої представники різних партій, народних організацій і представники громадськості беруть участь в роботі уряду. По-друге, Центральний комітет КПК і місцеві парткоми проводять співбесіди з представниками демократичних партій і безпартійними, а також проводять політінформацію. НПКР також проводить консультації з представниками від демократичних партій і безпартійних, враховуючи їх зауваження і пропозиції, при формуванні важливих політичних установок, стосовно складу керівників вищого державного уряду і регіональних урядів, по складу ВЗНП і НПКР. По-третє, вибрані від демократичних партій депутати ВЗНП беруть участь на правах народних представників в роботі уряду і обговоренні політичних рішень. Вони також беруть участь в контролі за роботою урядових структур. По-четверте, члени демократичних партій висуваються на керівні пости в Держраді і його відповідних комісіях, в регіональних урядах і їх підрозділах на рівні повіту і вище. По-п'яте, члени демократичних партій, що відповідають всім вимогам, висуваються на посади керівників в органи прокуратури і судові органи.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040